Zemní a výkopové práce

Naše zemní stroje dokáží všechno, zejména pak výkopové a zemní práce kolem stavby a zahrady, prostě umíme se hrabat v zemi a udělat do ní díru a také ji zase zahrabat (obvykle tam před tím dáme nějaké dráty či trubky) a nebo i zabetonovat.

Dokážeme proto snadno

 • připravit rýhy na základy plotu nebo zhotovit kompletní základy na plot, včetně betonáže
 • vykopat základy pro bazén
 • připravit rýhy pro kanalizační, vodovodní, plynové nebo elektro přípojky
 • kompletně zhotovit přívody sítí
 • vykopat základy pro kanalizační jímku nebo ji kompletně provést
 • vykopat základy pro žumpu
 • vykopat základy pro jímku na dešťovou vodu nebo ji kompletně provést
 • připravit základy pro přístupovou komunikaci (bez položení finální dlažby)
 • provést kompletní svahování
 • přemisťování výkopků po pozemku
 • odvoz/likvidace výkopků

Provádíme úpravy terénu a bagrování v šířkách 25, 40 a 70cm, do hloubky cca 2,5m.

Pro různé druhy výkopů používáme na zemní práce nejvhodnější šířky lžic, aby výkop co nejméně zatížil nejen peněženku stavebníka, ale aby též co nejméně poničil okolní terén.

Šířku 25 cm používáme zejména na výkopy inženýrských sítí (vyjma kanalizace) nebo na základy zídek či menších plotů. Šířku 40 cm používáme např. na výkopy kanalizace, základů plotů nebo při výkopových prací za účelem zhotovení všech možných druhů jímek. Pro práce většího rozsahu, zejména při úpravách terénu, používáme svahovou lžíci 70 cm, kterou dokážeme terén i srovnat dle Vašich požadavků.

Pro nakládku či šetrný transport materiálu po pozemku používáme nakládací lžíci o objemu 270 litrů.

Pro další zemní práce, jako je např. modelace terénu, používáme multifunkční lžíci o šířce 1m.

Dokážeme provést i betonáž vyhloubených výkopů – beton vyrábíme na místě speciální míchací lžící.

Naše bagry jsou maximálně citlivé na terén, oproti většině na trhu přítomných malých (mini) bagrů, naše bagry nemají pásy, ale nezávisle poháněná kola.

Naší výhodou není ale jen to, že dokážeme vykopat či zasypat výkop, ale že pro zákazníka zajistíme i odvoz či dovoz jakéhokoliv materiálu, který je nezbytný pro provedení zemních prací. Za tímto účelem disponujeme dostatečně velkým přívěsem, se kterým je možné zajet i do hůře přístupných míst tam, kam obvykle nelze přistavit kontejner.